Opakování a cvičební testy

Opakování a cvičební testy

Opakování je matka moudrosti a proto nabízím sadu otázek a cvičebních testů, ve kterých si můžete rozšířit nebo jen procvičit své získané znalosti.

Testy W3C

Zajímavým zdrojem jsou i testy vydané konsorciem W3C