Domácí práce

Charakteristika

Domácí práce jsou součástí každé výuky. Smyslem domácích prací je osvojení si výkladu a praxe studentem v době, kdy se může plně soustředit a případně si sám získat další informace navíc. Domácí práce nenahrazují zmeškaný výklad v hodině.

Podmínky:

  • Práce byla odevzdána včas do stanoveného termínu.
  • Práce obsahuje náležitý obsah dle stanovených požadavků uvedené v zadání práce.
  • Práce studenta je autentické dílo, které vytvořil sám, případně s pomocí jiné osoby, které studentovi pomáhá ve výuce.

Databáze - zadání práce

Žádné práce nejsou vypsány.

Programování - zadání práce

Žádné práce nejsou vypsány.